Disciplinas

  

A Escola de Música Sementeira de Cambre inicia en setembro de cada ano o seu curso académico. Son xa máis de 30 intensos anos de actividade nos que a súa principal finalidade é a formación musical da poboación de Cambre e arredores. Formación musical que se complementa coa participación de todo o alumnado en distintas audicións didácticas ó longo do curso e un concerto final de curso en xuño.

A actividade da Asociación (entidade sen fin de lucro) conta principalmente co financiamento do Concello de Cambre.

Disciplinas

Iniciación á música para nenos e nenas dividido en dous grupos: 4 – 5 (aqueles alumnos que cum­pran 4 anos antes de decembro do ano que ingresan na escola) e 6 anos (1 hora á semana).

Mediante o xogo, acércanse os distintos parámetros musicais: a altura, o tempo, a intensidade e os timbres.O longo do ano o alumnado asiste na Escola a concertos didáctico – informativos onde coñecen as características e funcionamento de cada un dos instrumentos.

COTA MENSUAL: 22€.

¿Sabías que a aprendizaxe musical na idade temperá contribúe de modo decisivo no desenvolvemento integral da túa crianza?

A música é un elemento fundamental na primeira etapa da vida dos nenos e nenas. Introducida na súa educación desenvolve a capacidade intelectual, sensorial, auditiva e motriz. Apórtalles seguridade emocional, confianza, e potencia a memoria e a concentración. As crianzas que viven en contacto coa música aprende a convivir de mellor maneira en sociedade.

COTA MENSUAL: 30€.

• Para alumnado a partir de 8 anos, paralelamente á formación instrumental (1 día a semana, 1 hora).

• Para adultos e adultas, tamén á vez que o instrumento, o primeiro ano de formación (1 día á semana, 1 hora).

COTA MENSUAL: 55€ MAIS INSTRUMENTO

Distribuído en dúas franxas de idade: de 4 a 8 anos e de 9 a 12 anos (1 día á semana, 1 hora).

Preténdese completar a formación das crianzas sobre o folclore galego, desenvolvendo a psicomotricidade e os ámbitos cognitivos, afectivos e sociais.

COTA MENSUAL: 15€.

A todo o alumnado a partir dos 8 anos, paralelamente ó linguaxe musical (½ hora individual á semana, ampliable a 1 h).

• ÓBOE

• FRAUTA

• CLARINETE

• SAXOFÓN

• INSTRUMENTOS TRADICIONAIS: Gaita, Percusión Tradicional, Zanfona

• TROMPETA

• TROMPA

• TROMBÓN (A Escola dispón de dous instrumentos que cederá ós dous primeiros matriculados ou matriculadas)

• BOMBARDINO (A Escola dispón de dous instrumentos que cederá ós dous primeiros matriculados ou matriculadas)

• TUBA (A Escola dispón de dous instrumentos que cederá ós dous primeiros matriculados ou matriculadas)

• VIOLONCELLO E CONTRABAIXO

• PERCUSIÓN (Batería, timbais, xilófono, marimba, lira e multipercusión)

• PIANO (prazas limitadas)

• GUITARRA: Guitarra Clásica, Guitarra Eléctrica, Baixo Eléctrico (prazas limitadas)

COTA MENSUAL: 55€. MAIS LINGUAXE MUSICAL

Pensado para adultos e adultas xa iniciados e iniciadas no instrumento para a práctica de conxunto (1 día á semana, 1 hora)

COTA MENSUAL: 22€

Orientado a alumnado que teñan superado o ciclo de linguaxe musical (1 día á semana, 1 hora). O obxectivo desta materia é coñecer o funcionamento das principais aplicacións informáticas destinadas ao ámbito musical, como son os editores de partituras, os secuenciadores e os editores de audio dixital.

COTA MENSUAL: 22€.

A partir de 14 anos e sen necesidade de ter coñecementos musicais (1 ½ hora á semana).

Nesta materia o alumnado traballará técnica vocal e repertorio de diferentes estilos a dúas e catro voces.

COTA MENSUAL: 10€.

A partir dos 8 anos e até os 14, paralelamente á linguaxe musical (1 día á semana,1 hora). Ten como finalidade potenciar a estimulaciónauditiva do alumnado e desenvolver o traballo vocal en gruporecoñecendo os elementos básicos da interpretación musical.

COTA MENSUAL: 8€.

Para alumnado de 7 anos (nado no 2015), paralelamente á formación instrumental, non obrigatoria (1 hora a semana). Curso preparatorio á Linguaxe Musical, traballaranse conceptos básicos de lectura e entoación.

COTA MENSUAL: 50€.

Todo o alumnado poderá formar parte, sem­pre baixo o asesoramento do profesorado, das formacións instrumentais da Asociación:

  • Banda Xuvenil
  • Banda de Música Sementeira de Cambre
  • Grupo de Instrumentos Tradicionais Sementeira

Na última semana do mes de maio ata mediados de xuño establécese a  MATRÍCULA E RESERVA DE PRAZA, tendo prazo extraordinario de matrícula a primeira semana de setembro