Equipo Docente

DIRECCIÓN

• Dirección: Lucía Louro Pallares

• Xefatura de estudos: Leyre Barbadillo Echevarría

PERSOAL DOCENTE

PROFESORADO INSTRUMENTOS:

 • Frauta: Cristina Ramudo Montero
 • Óboe: Daniel Quinteiro Socías
 • Clarinete: Miguel Antonio Costa Mariño
 • Saxofón: Lucía Louro Pallares
 • Vento Metal (trompeta, trompa, trombón e tuba): Marcos Brea Seoane
 • Percusión: Ana Gayoso Taboada
 • Corda frotada (violoncello e contrabaixo): Leyre Barbadillo Echevarría
 • Piano: Marta Blanco Pérez e Marina Carro Álvarez
 • Guitarra (guitarra clásica, guitarra e baixo eléctrico): Manuel Vérez Rodríguez
 • Instrumentos tradicionais (gaita, zanfona e percusión): Luis Sánchez Bolón

PROFESORADO COLECTIVAS:

 • Baile Tradicional Galego: José Luis Vázquez Rosales
 • Linguaxe Musical: Cristina Ramudo Montero, Alicia Sánchez Montero, Marina Carro Álvarez, Lucía Louro Pallares, Manuel Vérez Rodríguez, Daniel Quinteiro Socías.
 • Música en familia: Alicia Sánchez Montero
 • Música e Movemento: Lucía Louro Pallares
 • Informática Musical: Manuel Vérez Rodríguez
 • Combo Adultos e Adultas: Marina Carro Álvarez
 • Coro Infantil e Coro Adultos e Adultas: Marta Blanco Pérez